دانشگاه علمی کاربردی میثاق:

 

 

از جمله آرمانهای شرکت قطعه سازان میثاق که آن را از سایر شرکتهای تولیدی جدا نموده  پیوند و ارتباط مستقیم  مراکز علمی و صنعت بوده است که با تاسیس دانشگاه علمی کاربردی میثاق توانست به آرزوی خود با هدف پرورش نیروی کار تحصیلکرده و متخصص متناسب با بازار کار و نیاز صنعت کشور جامه عمل بپوشاند .

در این مرکز 1700 دانشجو در 10 رشته مشغول به تحصیل  میباشند .

 رشته های این مرکز عبارتند از :

1-مکانیک خودرو                                    6-برق صنعتی

2-نقشه کشی صنعتی                             7-کامپیوتر

3-جوشکاری                                            8-ماشین افزار 

4-حسابداری  صنعتی                              9-مدیریت بازرگانی

5-مدیریت کسب و کار                            10-مهندسی فن آوری مکانیک خودرو

لينك سايت دانشگاه